Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi

Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu sözleşme şartlarını dikkatlice okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırsınız.

www.tatilemerhaba.com sitesinin tüm hakları Erozer Turizm Yatırımları A.Ş.’ye aittir.

Kullanıcılar; sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken, aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğun, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

İşbu sözleşme, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler. Taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında ve sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek üyenin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

1. Sorumluluklar

1.1. Sitedeki sitesindeki bilgi ve içerikler sürekli kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Ancak firma, site içeriğindeki olası fiyat ve bilgi hatalarından sorumlu tutulamaz, sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış ve bilgi hatasından dolayı firmaya yüklenemez.

1.2. Firma, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3. Kullanıcı; sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimindeki faaliyetlerinde; genel ahlak, adap ve kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunmayacağını, telif haklarını ihlal etmeyeceğini kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.4. Sitenin kullanıcılarının birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

1.5. Site üzerinden alınan rezervasyon formlarının, kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek olarak kullanılmaları yasaktır. Kullanıcıların bu sayfaları kullanarak bir ürün yada hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İş bu sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site sahibi firmaya ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. Gizlilik Koşulları

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, sitenin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Kayıt ve Güvenlik

4.1. Kullanıcı; doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve üye bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

4.2. Kullanıcı, site şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden firma sorumlu tutulamaz. İnternetin yapısı gereği, firma; kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, sitenin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden firmadan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.3. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden rezervasyon yapan misafirlerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacı ile, 3D Secure uygulaması ile alınmaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin, tatilemerhaba.com ara yüzü üzerinden banka ve kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verilememektedir.

5. Web Sitelerine Verilen Bağlantılar (Linkler)

www.tatilemehaba.com web sitesi üzerinden direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Firma, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, gizlilik ilkeleri ve bilgilerle ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar üyenin kendi sorumluluğundadır.

6. Genel Hükümler

6.1. İşbu sözleşme; üyenin üyeliğini iptal etmesi veya sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda firma tarafından tek taraflı olarak üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. b. Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

6.2. İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, firmanın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

7. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde tüm Türkiye Cumhuriyeti Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.